LATEX 69 PERCBEN PDF

Minden parancsnak megadhatunk egy opcionбlis n paramйtert, ennek йrtйke 0 йs 4 kцzй eshet, йs a kйrйs fontossбgбt jelzi. Minйl magasabb a szбm, a kйrйs annбl fontosabb. A 4 alatti szбmokat a LaTeX esetenkйnt figyelmen kнvьl hagyhatja, ha az eredmйny nagyon rosszul nйzne ki. Overfull йs underfull dobozok Most a kedves olvasу bizonyбra megijed, йs kezdi sejteni, hogy mйgiscsak neki volt igaza, йs a LaTeX nemcsak misztikus dolognak lбtszik, hanem az is. Persze ez egyбltalбn nincs нgy, a cнmben szereplх kйt kifejezйst csak azйrt nem fordнtottam magyarra, mert az olvasу is ebben a formбban fogja lбtni a kйpernyхjйn.

Author:Vudolkree Gobei
Country:Iceland
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):19 August 2009
Pages:411
PDF File Size:7.13 Mb
ePub File Size:14.93 Mb
ISBN:367-4-73753-833-7
Downloads:86272
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KeshoБlljunk csak meg egy szуra! Ezek szerint a LaTeX hasznбlatбhoz egy mбsik szцvegszerkesztх is szьksйges? Igen, йs nem. Az egйsz zыrzavar a szцvegszerkesztх szуbуl adуdik. A magyar ,,szцvegszerkesztх" szуnak az angol nyelvben kйt kifejezйs felel meg. Az egyik a ,,text editor", a mбsik a ,,word processor". Az elsх egy olyan program, aminek a segнtsйvel ASCII szцvegeket, szбmнtуgйpes szцvegfбjlokat бllнthatunk elх, egy szбmнtуgйpprogram forrбskуdjбt, vagy йpp egy LaTeX kйziratot.

Ilyen program pйldбul az emacs, a vi, vagy a DOS edit programja. A mбsodik kifejezйs pedig olyan programot jelent, ami kifejezetten nyomtatott dokumentumok elхбllнtбsбra szolgбl, бltalбban WYSIWYG rendszerben. Itt a szerzх jobbnak tartja a ,,szцvegformбzу" kifejezйst. Ilyen programok pйldбul a Microsoft Word, vagy a Wordperfect.

Mivel ilyen program minden rendszeren megtalбlhatу, ez nem jelent akadбlyt. Ez a fбjl tartalmazza a dokumentum szцvegйt is, йs a LaTeX-nek szуlу utasнtбsokat is. Ьres helyek A LaTeX kйziratban a szavakat termйszetesen szуkцz karakterek vбlasztjбk el egymбstуl. A LaTeX azonban nem veszi figyelembe, hogy hбnyszor ьtjьk le a szуkцz billentyыt kйt szу kцzцtt, tцbb szуkцzt is egy szуkцznek tekint.

Sхt, az ъjsor karaktereket is szуkцzцknek tekinti, a kйzirat sortцrйsei semmilyen hatбssal nincsenek a kйsz dokumentum sortцrйseire. Ha viszont kйt ъjsor karakter бll egymбs utбn ez egy ьres sort jelent a kйziratban , azzal jelezhetjьk a LaTeX-nek, hogy ъj bekezdйst akarunk kezdeni.

Ha tцbb ьres sor van a kйziratban, azt a LaTeX egy ьres sornak tekinti. Egyszerы, igaz? Figyeljьk meg a kцvetkezх pйldбt! A jobb oldalon a kйzirat egy rйszlete lбthatу, a bal oldalon pedig ugyanez a rйszlet a kйsz dokumentumbуl.

Van nйhбny karakter, ami a LaTeX szбmбra kьlцnleges jelentйssel bнr. Ha ezeket a karaktereket beнrjuk a kйziratba, azzal valуszнnыleg nem a kнvбnt hatбst йrjьk el. Ezeket valahogy el kell kьlцnнtenьnk egymбstуl. Ezt ъgy йrjьk el, hogy kivбlasztunk egy speciбlis karaktert, ami szцvegben ritkбn fordul elх, ezzel a karakterrel kezdхdnek majd az utasнtбsok.

Azt, hogy a parancs utбn hol kezdхdik ismйt a dokumentum szцvege, a LaTeX automatikusan бllapнtja meg. Ha az elsх nem betы karakter szуkцz, azt figyelmen kнvьl hagyjuk. Ezeket a parancsokat parancsszavaknak nevezzьk. A LaTeX mindig megkьlцnbцzteti a kis- йs nagybetыket, ez a parancsszavak esetйben is нgy van!

Lбssunk egy pйldбt! A pйldбban hбrom parancs talбlhatу. Az elsх parancs egйszen a - karakterig tart, mivel ez az elsх nem betы karakter.

Figyeljьk meg mi tцrtйnik, ha egy parancszу utбn szуkцz karakter бll! Ezt jegyezd meg, mert mйg szьksйged lehet rб. Pйldбul ha hбrom szуkцz karaktert egyszerы szуkцzцket нrnбl, akkor a LaTeX ezeket csak egy szуkцznek tekintenй. Nйmely parancsnak extra paramйterekre is szьksйge van, ilyenkor ezeket kapcsos zбrуjelek kцzцtt kell megadni.

Opcionбlis paramйterek is elхfordulhatnak, ez azt jelenti, hogy a paramйtert nem kцtelezх, de meg lehet adni. Az opcionбlis paramйtereket szцgletes zбrуjelek kцzй kell нrni. Lбssunk nйhбny pйldбt! Utуbbinak meg lehet adni - nem kцtelezх - a sortцrйs fontossбgбt egy szбmmal, ezt lбthatod a pйldбban. Csoportosнtбs Akik jбratosak valamely programozбsi nyelvben, azok tudjбk, hogy esetenkйnt szьksйg van a program egy rйszйnek egy egysйgkйnt kezelйsйre.

Ez a dokumentumok esetйben sincs mбskйpp. Nem kell megijedned, nagyon egyszerы dologrуl van szу. Sхt, a fogalom nem is ъj, az elхzх szakaszban mбr talбlkoztбl is vele, csak nem vetted йszre.

Amikor ugyanis egy parancsnak megadod a paramйterйt, akkor a szцveg egy rйszйt egysйgkйnt kezeled, ezt az egysйget adod бt a parancsnak. A szцveg egy rйszйnek ilyen elkьlцnнtйsйt csoportosнtбsnak nevezik. Csoportosнtбsra a LaTeX-ben kйt okbуl van szьksйg.

Az egyiket mбr lбttad, parancsok paramйterйnek megadбsбrуl van szу. A mбsik ok, hogy egyes parancsok egy csoporton belьl hasznбlva csak a csoporton belьli szцvegre vonatkoznak. Ilyenek pйldбul a betыmйretet megvбltoztatу parancsok. Lehetхsйg van csoportok egymбsba бgyazбsбra is, azaz egy csoporton belьl ъjabb csoportot is megadhatsz.

A csoportok tartalmazhatjбk egymбst, de nem lehetsйges бtfedйs kцzцttьk. Megjegyzйsek A kйziratfбjlban sajбt magunknak vagy mбsoknak szуlу megjegyzйseket is elhelyezhetьnk, amelyeket a LaTeX figyelmen kнvьl hagy, sem parancskйnt, sem szцvegkйnt nem йrtelmez. A LaTeX kйziratfбjl нrбsakor be kell tartanod nйhбny szabбlyt.

Mбr emlнtettem, hogy a LaTeX-hez nagyon sok kiegйszнtйs kйszьlt. Ezeket a kiegйszнtйseket LaTeX csomagoknak hнvjбk. A fenti paranccsal megadhatod a LaTeX-nek, hogy milyen kiegйszнtйseket, csomagokat szeretnйl hasznбlni. Ami ez utбn a parancs utбn бll, azt a LaTeX figyelmen kнvьl hagyja.

MACIONIS AND PLUMMER SOCIOLOGY PDF

Most Relevant Video Results: "latex 69"

.

ENFERMEDADES PODALES EN BOVINOS PDF

XVIDEOS.COM

.

EDDS CHARTS PDF

.

Related Articles