INSOLVENTIE VERORDENING PDF

Meztigrel In exercising its powers, the insolvency practitioner shall comply with the law of the Member State within the territory of which it intends to take action, in particular with regard to procedures for the realisation of assets. In that connection, this Regulation should provide for various possibilities. In accordance with Article 3 and Article 4a 1 of Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice, annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, the United Kingdom and Ireland have notified their wish to take part in the adoption and application of this Regulation. Such actions should include avoidance actions against defendants in other Member States and actions concerning obligations that arise in the course of the insolvency proceedings, such as advance payment for costs of the proceedings.

Author:Zololl Daisho
Country:Togo
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):1 October 2015
Pages:500
PDF File Size:9.68 Mb
ePub File Size:3.64 Mb
ISBN:755-5-61918-433-9
Downloads:74810
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JusarGrensoverschrijdende rechts handelingen zijn daar dan ook aan de orde van de dag. Voor het geval dergelijke bedrijven in financieel zwaar terecht komen, dringen vragen van internationaal insolventierecht zich op. In de kern bevat de EIR een bevoegdheidsregeling, een erkenningsregeling en een aantal uniforme verwijzingsregels voor grensoverschrijdende insolventieprocedures.

Hoewel deze verordening over het algemeen goed functioneert, is het wenselijk gevonden om de toepassing van bepaalde bepalingen daarvan te verbeteren in een vernieuwde en herschikte insolventieverordening.

Deze nieuwe insolventieverordening is op 20 mei goedgekeurd en treedt op 26 juni a. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: i. Het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot hybride procedures, zoals procedures die de redding van economisch levensvatbare maar in moeilijkheden verkerende ondernemingen bevorderen, zodat ondernemers een tweede kans wordt gegeven; ii. De regels voor de rechter om zich internationaal bevoegd te verklaren een hoofdinsolventieprocedure te openen zijn verduidelijkt, waarbij bestaande rechtspraak van het HvJ EU is gecodificeerd; iii.

Opname van waarborgen om op frauduleuze of oneigenlijke gronden gebaseerde forumshopping te voorkomen, onder meer door te bepalen dat het vermoeden dat de statutaire zetel of de hoofdvestiging, of de gebruikelijke verblijfplaats van de natuurlijke persoon, het centrum van de voornaamste belangen is, niet van toepassing zal zijn indien de schuldenaar, in het geval van een vennootschap of rechtspersoon of van een natuurlijke persoon die als zelfstandige een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent, zijn statutaire zetel of zijn hoofdvestiging, respectievelijk zijn gebruikelijke verblijfplaats binnen de drie maanden voorafgaand aan zijn verzoek tot het openen van een insolventieprocedure naar een andere lidstaat heeft overgebracht; iv.

Deze nationale registers zullen elkaar aan gekoppeld worden via het Europees e-Justice portaal van toepassing vanaf 26 juni ; v.

U CAN WIN BY SHIV KHERA PDF

INSOLVENTIE VERORDENING PDF

Grensoverschrijdende rechts handelingen zijn daar dan ook aan de orde van de dag. Voor het geval dergelijke bedrijven in financieel zwaar terecht komen, dringen vragen van internationaal insolventierecht zich op. In de kern bevat de EIR een bevoegdheidsregeling, een erkenningsregeling en een aantal uniforme verwijzingsregels voor grensoverschrijdende insolventieprocedures. Hoewel deze verordening over het algemeen goed functioneert, is het wenselijk gevonden om de toepassing van bepaalde bepalingen daarvan te verbeteren in een vernieuwde en herschikte insolventieverordening. Deze nieuwe insolventieverordening is op 20 mei goedgekeurd en treedt op 26 juni a.

KEMO M103 PDF

Europese Insolventieverordening

Europees Insolventierecht: Update Aan de vooravond van een nieuwe stap De internationalisering van het handelsverkeer maakt dat nog slechts weinig insolventieprocedures een puur nationaal karakter hebben. De activa en de passiva van vele schuldenaars vertonen internationale elementen. Het grensoverschrijdende insolventierecht was traditioneel nationaal internationaal privaat recht. Een nationale benadering van grensoverschrijdende insolventieprocedures staat evenwel haaks op de beginselen van de Interne Markt. Om deze reden heeft de Europese wetgever — niet zonder enige moeite — het grensoverschrijdende insolventierecht van de Lidstaten in belangrijke mate geharmoniseerd d. Deze verordening werd recent gemoderniseerd.

LENGUAJE DE LA MODA ALISON LURIE PDF

EUR-Lex Access to European Union law

.

DESCARGAR LIBRO DE CARTOMAGIA FUNDAMENTAL DE VICENTE CANUTO PDF

Europees Insolventierecht: Update

.

Related Articles